Über uns


Historiku


Eudeko është një kompani e cila mirret me dizajn të interierit të brendshëm.

Eudeko është themeluar në Prishtinë-Kosovë në vitin 2012. Që nga themelimi I saj Eudeko ka lansuar projekte të ndryshme dhe shumë të suksesshme si brenda ashtu edhe jasht vendit.
Falë investimeve të vazhdueshme në makinerit modern dhe në trajnimin kontinuel të punonjësve ka arritut të përmablloj konkurencën dhe të bëhet njëra nga kompanit më të suksesshme në vend e cila me punën e saj ka dëshmuar se është burim I produkteve dhe shërbimeve të cilat kanë qenë gjithmonë një hap përpara konkurencës.

Koncepti I produkteve tona përfaqëson një stil të veqant klasik dhe modern unik me të cilin bëjm përpjekje të të arrijm përsosmërin.
Eudeko eksporton edhe jasht vendi në veqanti në Gjermani por, edhe në vendet tjera të ballkanit dhe të Evropës.
Kompania jonë përfshin një ambient me një harmoni të lart të punës dhe një grupi punëtorësh me aftësi etike dhe profesionale, duke përfshi kështi Arkitekt me përvojë ,dizajner, ekonomist etj.

E veqant e Eudeko është se përveq produkteve tona ne mirëpresim me shumë kënaqësi propozimet e klientëve duke u plotësuar kërkesat dhe dëshirat personale të tyre. Idet e tyre do t’I shqyrtojm dhe do t’i elaboronim në programet softverike, në modele 3D në mënyrë që të përmbushim pritshmërit e klientëve.

Oferta e vlerës:
Filozofia e funksionimit të kompanisë është e bazuar në prodhim me porosi ku të gjitha produktet janë në përputhje me dëshirat dhe kërkesat e klientëve.

Duke kombinuar teknologjin innovative, profesionalizmin e stafit ofrojm zdhidhje unike për nevojat e klientëve tanë.
Misioni:
Misioni i kompanisë është prodhimi dhe ofrimi i shërbimeve me cilësi të lartë që plotësojnë kërkesat dhe pritjet e klientëve. Ne ndajmë suksesin tonë me të tjerët, si dhe ne mbështesim ngjarje të shumëta me vlerë të lartë sociale për komunitetin.

Vizioni:
Vizioni ynë është për të fituar avantazh të vazhdueshme në treg, duke siguruar klientët tanë, bashkëpunëtorët dhe partnerët e biznesit me produktet, shërbimet dhe marrëdhëniet e biznesit që kanë një vlerë shtesë si dhe shtrirjen e veprimtaris edhe jashtë vendit.

Kontakt

Eudeko oHG
Address : Merowinger Str 74, 47533
City : Kleve
Country : Germany

Phone : 0049178878386

Built with trioclicks.com - © 2017